Direktsändning med Nicecast
För att sända direkt från sin egen dator och ut i radion använder man ett streamingprogram. Med streamingprogrammet ansluter man sig till en server hos Stockholms Närradioförening.

För att kunna använda en internetbaserad länk måste det finnas en internet-anslutning i studion där cirka 150-200 kbit/s uppladdningshastighet hela tiden finns tillgängligt. Om man har ett bredband med till exempel 1 Mbit/s kan man använda resten av kapaciteten till annat, men måste då se till att 150-200 kbit/s finns reserverat under hela sändningen. Annars kommer man att få avbrott i sändningen.

Internetbaserade lösningar är mycket flexibla, men har den nackdelen att de är mindre driftssäkra än de andra lösningarna, och de ger även alltid en viss fördröjning i ljudet. Vanligtvis cirka 4 sekunder, men kan även vara längre i vissa fall.

Det finns många olika streamingprogram, både gratis och som kostar pengar.

Programmet Nicecast kostar cirka 400 kronor att köpa, men går att använda i upp till en timme per tillfälle utan att behöva betala.

När du installerat och startat programmet visas fönstret "Broadcast".

Under knappen "Source" ställer du in vilken ljudkälla som ska användas.Under knappen "Quality" ställer du in bitrate.Ta fram fönstret "Server".Se till att serverlistan är utfälld, och klicka på + för att skapa en ny serverinställning.

Ställ in "Server Type: Shoutcast".

I rutorna "Password", "Address" och "Port" fyller du i de uppgifter du fått från Stockholms Närradioförening.Starta överföringen genom att klicka på "Start Broadcast".Se till att ljudnivån på mätarna är sådan att topparna i ljudet nästan når upp till mätarsegmenten till höger, men aldrig "slår i".

Det går bra att starta överföringen i god tid innan er sändningstid börjar. Ljudet kopplas automatiskt ut i sändning på den tid som är inställd i sändningsschemat.Start
English
Español
Sändningstider
Alla program
Att lyssna
Webbradio
Att sända
Närradio-
föreningens syfte

Teknik
Historia
Radio Sydost
Kontakta oss
Interna sidor